Eski Danıştay Tetkik Hakimi Önder Tekin’in TÜİK İdari İşlemi İptal Davası İstinafta da Reddedildi

TAMER ARDA ERŞİN

Eski Danıştay tetkik hakimi Önder Tekin’in TÜİK’in enflasyon verilerine ilişkin idari işleminin iptali istemiyle açtığı dava istinafta da reddedildi. Tekin, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını belirterek “İdare mahkemesi hukuka uygun olmayan bir gerekçeyle TÜİK idare işleminin kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idare işlem olmadığı, çünkü maaşıma doğrudan bir etkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davayı usulden reddetti. Halbuki bu kararı veren yargıçlar da o kararları verdikleri tarihte aylıklarındaki artışlar TÜİK enflasyon artış oranlarıyla bağlantılı olarak artırılmıştı” dedi.

Memur ve emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmesi 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Yetkili sendika Memur- Sen ile hükümet masaya oturacak ve masada kritik veri TÜİK’in enflasyon verileri olacak.

Eski Danıştay tetkik hakimi Önder Tekin’in, TÜİK’in 2021 yılı son 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarıyla ilgili verilerinin iptali istemiyle açtığı davada ise istinaftan da ret kararı çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, Tekin’in TÜİK’in açıkladığı veriler nedeniyle emekli maaşının düşük kaldığı iddiasına karşı ilk derece mahkemesinin “Davalı idare tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon artış oranlarının davacının maaşının artışına doğrudan bir etkisinin olmadığı” kararını uygun bularak başvurunun reddine hükmetti.

Tekin, emekli aylıklarının TÜİK’in en son açıkladığı verileri göre belirlendiğini ve aylıklar belirlendikten sonra Merkez Bankası’nın en son yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e çıkardığına dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜİK’in son yıllarda açıkladığı enflasyon artış oranlarının gerçek enflasyon oranlarından çok daha düşük açıklanması nedeniyle tüm kamu görevlileri ve emeklilerinin alım güçleri eridi. Yoksulluk derinleşiyor. İnsanlar zorunlu ihtiyaç maddelerini dahi karşılayamıyor. Emeklilerin, milletvekili emeklileri hariç tamamı yoksul. Bir emekli yargıç olarak yıllardır yoksulluk sınırının altında aylık alıyorum. Emeklilerin büyük çoğunluğu artık açlık sınırının altında aylık alıyorlar.

Muhalefet partilerinin ve sendikaların TÜİK’in bu kamu görevlileri ve emeklileri yoksullaştıran idari işlemine karşı etkili bir hukuki mücadeleyi yöntem olarak benimsememeleri nedeniyle 2021 yılı son altı aylık enflasyon artış oranlarına ilişkin TÜİK idari işleminin iptali istemiyle Danıştay’da 2022 yılı ocak yanında dava açtım. Danıştay’ın görev alanında kalmasına rağmen konu, Danıştay dosyayı idare mahkemesine gönderdi.

“İDARE MAHKEMESİ, TÜİK İDARİ İŞLEMİNİN MAAŞIMA DOĞRUDAN BİR ETKİSİNİN BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVAYI USULDEN REDDETTİ”

İdare mahkemesi ise hukuka uygun olmayan bir gerekçeyle TÜİK idare işleminin kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idare işlem olmadığı, çünkü maaşıma doğrudan bir etkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davayı usulden reddetti. Halbuki bu kararı veren yargıçlar da o kararları verdikleri tarihte aylıklarındaki artışlar TÜİK enflasyon artış oranlarıyla bağlantılı olarak artırılmıştı. Yani başka bir idari işleme ihtiyaç yoktu.

Buna rağmen hukuka uygun olmayan bu gerekçeyle davamın reddedilmesi üzerine konuyu istinaf kanun yolu başvurusuyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise yeni verdiği bir kararla istinaf kanun yolu başvurusunu reddetti. Bu benim haklı olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Ben davamda, yoksullaştırıldığıma alım gücümün TÜİK eliyle düşürüldüğüne inanıyorum. Davamda sonuna kadar haklıyım. ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğim. TÜİK’in yoksullaştıran bu enflasyon artış oranları açıklaması benim mülkiyet hakkımı ihlal ediyor. Danıştay’ın görev alanında olan konuyu idare mahkemesine göndermesi nedeniyle mahkemeye erişim ve adil yargılanma hakkım, gerekçeli karar hakkım ihlal edildi. Bu iddialarla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağım. Mücadelem bitmedi sürecek. Gerekirse yoksullaştırmayı derinleştiren diğer enflasyon artış oranlarına ilişkin olarak da davaları açacağız. Çünkü haklıyız. Emekliler yoksul, emekliler aç. Bunun çaresi susup oturmak değil, kadere boyun eğmek değil. Hukuk devleti burası, davalarımıza açacağız, sonuna kadar götüreceğiz. Davalarımız reddedilse de bizim haklılığımızı ortadan kaldırmayacak, bu bir gerçeklik.”

“KARARIN VEREN HAKİMLERİN AYLIKLARI DA”

Tekin, emekli aylıklarının TÜİK’in en son açıkladığı verileri göre belirlendiğini ve aylıklar belirlendikten sonra Merkez Bankası’nın en son yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e çıkardığını da ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu Açıklaması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x